บทที่ ๑๔ ดื่มน้ำดี มีประโยชน์

บทที่ ๑๔

บทที่ ๑๔

ดื่มน้ำดี มีประโยชน์

น้ำ นอกจากจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายแล้ว ยังช่วยให้จิตใจของเราผ่อนคลาย ลดความเครียด และเกิดสมาธิ คนที่อยู่ในวัยเรียนและวัยทำงาน จึงไม่ควรพลาดที่จะดื่มน้ำให้เพียง พอกับความต้องการของร่างกาย ด้วยการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวัน ละ ๘ แก้ว หรือไม่น้อยกว่าวันละ ๒.๔ ลิตร เพื่อปรับสมดุลให้กับ ร่างกายและจิตใจ

น้ำ ยังจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดี ทำให้มีหน้าตาสดใส บ่ง บอกถึงความเป็นคนที่มีสุขภาพดี

น้ำ มีคุณประโยชน์ต่อผิวหนังของเรา เพราะช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนัง และยังช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย อีกด้วย

นอกจากจะช่วยลดความร้อนในร่างกาย และเพิ่มความ สดชื่นแล้ว น้ำยังมีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคไมเกรน เพราะหาก ดื่มน้ำให้เพียงพอ ก็จะช่วยลดอาการปวดไมเกรนลงได้

นอกจากนี้ นักวิจัยยังค้นพบว่า น้ำช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้รู้สึกสบายกระเพาะ อีก ทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อน ที่หลายๆ คน กลัวที่ จะเป็น อดีตผู้บังคับบัญชาของผมท่านหนึ่ง เมื่อตื่นนอนตอนเช้าสิ่ แรกที่ท่านทำเป็นกิจวัตรประจำวัน ก็คือ ดื่มน้ำสะอาดทันที่ ๑๕๐ ซีซี จากนั้นจึงออกเดินหรือวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าตรู่วันละ ๓๐ นาท หรือ ๑ ชั่วโมง ปัจจุบันท่านมีอายุมากกว่า ๗๐ ปี แต่ท่านยังดูหนุ่มกระชุ่มกระชวยเหมือนกับคนอายุ ๖๐ และมีอารมณ์ดีเป็นนิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยประชาชนในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงถือว่า ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสว่า

“ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั้นเอง”

พระองค์ทรงเป็นห่วงและเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกร อย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ ตอนหนึ่งว่า

“ จึงใคร่ขอร้องให้ทุกๆ คนตั้งใจ และพยายามปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้ผลสมบูรณ์จริงๆ อย่าปล่อยให้กำลังของชาติต้องเสื่อมถอยลง เพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย…”

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึด มันที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” และสมเด็จพระบรมราชชนนี “พระมารดาของการแพทย์ชนบท” ในการที่จะให้ประชาชนชาวไทย ได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาประเทศชาติสืบไป และนั่นก็คือ นำพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พ่อหลวงของแผ่นดิน”

His Majesty the King He cares about people in all aspects. Especially in health He considered Public health problems Is a major problem that needs to be resolved As saying

“If people have deteriorated health Will not be able to develop the nation Because of the important resources of the nation Is that citizen. “

He is concerned and caring for the welfare of the people seriously, as can be seen from the royal speech given to him. For graduates of medicine in one episode

“I would like to ask everyone to intend and try to perform their duties. To be really effective Do not let the power of the nation deteriorate. Because people lose health … “

It can be said that His Majesty the King seized It is to inherit the royal determination of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. “Father of Thai Medicine” and Her Royal Highness “Mother of rural medicine” for the Thai people Have a healthy and complete health To be an important force in Developing the nation continuously and that is to bring the heart of His Majesty the King “Father of the land”

บทที่ ๑๔

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร