บทที่ ๒๑ ความสุขอันเกิดจากใจที่สงบ

บทที่ ๒๑

บทที่ ๒๑

ความสุขอันเกิดจากใจที่สงบ

“ความสุข” ตามความหมายของผมนั้น เรียบง่าย เพียงแค่ ใส่ใจสักนิดกับสิ่งใกล้ชิดรอบตัว รักตนเอง พึงพอใจในสิ่งที่มี กำลังกายเป็นประจำ หาอะไรสนุกๆ ทำในยามว่าง หวนระลึกถึง ความสุขที่จดบันทึกไว้ในความทรงจำ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ รู้จักเพื่อ แผ่ความสุขให้กับผู้อื่นบ้างเท่านั้น ใจก็เป็นสุข

ผมมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบกับครอบครัว ตก กลางคืนได้นอนหลับพักผ่อนบนเตียงนอนของตนเอง ไม่ต้องเร่ร่อน เปลี่ยนที่นอนไปวันๆ เหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อน และเมื่ออยู่ ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ ผมมักจะหาความสุขด้วยการฟังเพลง

ผมชอบฟังเพลง “บ้านเรา” ซึ่งขับร้องโดยคุณสุเทพ วงศ์ กำแหง เขียนคำร้องโดยคุณชาลี อินทรวิจิตร และให้ทานอง คุณสมาน กาญจนะผลิน เพราะเป็นเพลงที่คนทั่วไปนิยมนำมาร้อง ในยามที่อยู่ไกลบ้าน

ผมชื่นชอบท่อนแรกของเพลง ที่มีเนื้อร้องว่า

“บ้านเรา แสนสุขใจ

แม้จะอยู่ที่ไหน

ไม่สุขใจ เหมือนบ้านเรา

คำว่าไท ซึ้งใจ เพราะใช่ ทาสเขา

ด้วยพระบารมีล้นเกล้า คุ้มเรา ร่มเย็น สุขสันต์”

เพราะเมื่อฟังแล้ว ทำให้เลือดรักชาติของผมสูบฉีดแรงขึ้น และทำให้ระลึกถึงกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ความว่า

“ขอทุกฝ่ายจงตั้งจิตร่วมกันสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ ยึดมั่นในอุดมคติที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่ง ต่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อประเทศของเราจะได้เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป”

Happiness caused by a peaceful heart

“Happiness” according to my meaning is simple, just pay a little attention to the close things around me, love myself, be satisfied with what is there. Regular exercise, find something fun to do in your spare time, reminiscent of the happiness recorded in your memory. Obsessed with nature, known to spread happiness to others, only the heart is happy.

I enjoy being able to live peacefully with my family. At night I get to sleep on my own bed. Don’t have to wander Change the bed to day Like a light yellow canary, and in the midst of a quiet atmosphere I always find happiness with listening to music.

I like to listen to the song “Our House”, which is sung by Khun Suthep Wongkamhang, written by Khun Chalee Intharawijit and give to Khun Saman Kanjanapin because it is a song that people commonly sing. In the distance of home

I like the first part of the song. With the lyrics that

“Our home is happy.

Even where

Not happy like our home

The word Tai is grateful for his slave.

With the glory of overflowing, worth us

Because when listening Make my patriotic blood pump more And reminiscent of His Majesty the King That was given in the occasion of the New Year 2016, saying

“Let all parties set their minds together to create stability for the nation. Adhering to the ideal to perform their duties with integrity For our country will be prosperous. “

บทที่ ๒๑

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร