บทที่ ๒๓ ความสุขจากการได้บอกเล่าประสบการณ์

บทที่ ๒๓

บทที่ ๒๓

ความสุขจากการได้บอกเล่าประสบการณ์

ลักษณะของคนสูงอายุประการหนึ่ง คือ ชอบเล่าเรื่อง ความหลัง บอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมา เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า “คนหนุ่มสาวชอบมองไปข้างหน้า คนชราชอบมองไปข้างหลัง คนหนุ่มสาวอยู่ด้วยความหวัง คนชราอยู่ด้วยความทรงจำ”

การนั่งเขียนหนังสือบอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมา

เป็นหนึ่งในสุดยอดแห่งความสุขของผม เพราะทำให้ผมมีใจที่สงบนิ่ง มีสมาธิ

การเขียนหนังสือ เป็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้นำความรู้ที่มีอยู่ในตัวของผม (Tacit Knowledge) ดึงออกมาเขียนให้กลายเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อธิบายออกมาเป็นตัวอักษร จนกลายเป็นหนังสือที่คุณกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ และ นี่คือความสุข อีกรูปแบบหนึ่งของผม ความสุขอันเกิดจากการได้ “แบ่งปัน ประสบการณ์

Happiness from telling experiences

One of the characteristics of the elderly is to tell the story of the past and tell the past experience. Like the saying “Young people like to look forward to Old people like to look backwards. Young people live with hope. Old people live with memories “

Writing a book telling the past experience

Is one of my greatest happiness Because it makes me have a calm heart, concentrate

Writing books Is knowledge management, which gives the opportunity to use Tacit Knowledge to draw into knowledge explicitly, which is explained as alphabet Until it becomes a book that you are currently reading and this is happiness Another form of mine Happiness caused by “sharing experiences

I am happy to have breakfast and dinner with my family, to talk to each other, even though it is a typical local food, but delicious than the food menu in a luxury restaurant. At noon Everyone helps themselves. Because each person has The daily mission is not the same.

I would like to present a special cookbook for family members. Is a recipe that is copied from the kitchen wall of the restaurant “Lan Ta Chu” in Phatthalung Province Which wrote interesting recipes as follows

บทที่ ๒๓

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร