บทที่ ๒๔ ความสุขจากการทำสมาธิ

บทที่ ๒๔

บทที่ ๒๔

ความสุขจากการทำสมาธิ

หากวันไหนที่ไม่ได้เขียนหนังสือ ผมชอบที่จะนั่งส่องดูพระ เครื่องที่สะสมเอาไว้ เพราะนั่นคืออีกรูปแบบหนึ่งของการทำจิตให้มีสมาธิ

เพื่อนผมคนหนึ่ง แนะนำให้ผมใช้เวลาว่าง นั่งส่องดูพระเครื่อง ซึ่งก็ได้ผลดี เพราะเวลานั่งส่องดูพระ สติของผมก็สงบนิ่ง เป็นวิธีการทำสมาธิที่ได้ผล อีกวิธีหนึ่ง ระหว่างนั่งส่องดูพระเครื่อง อยู่ในห้องพระ ผมมีเวลาได้ย้อนรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ กล่อมเกลาจิตใจให้ตัวเองเป็นคนอ่อนโยน มอง เห็นแก่นแท้ของชีวิต ที่มีเกิดขึ้น คงอยู่ และดับไป

การได้อ่านและเขียนหนังสือ หรือแม้กระทั่งนั่งส่องดูพระ เครื่อง จึงเป็นหนึ่งในหลายๆ ทางเลือกที่ทำให้ผม ก้าวสู่ความสุข ด้วยการทำให้ใจสงบนิ่ง เกิดฌาน-สมาธิ ไม่เกิดความสับสน วอกแวก ฟุ้งซ่านวุ่นวาย อันจะเป็นหนทางที่ชักนำให้ใจเกิดทุกข์

ท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งวัดสวนโมกข์ ได้แสดงธรรมเทศนา เปรียบเทียบความสุขและความทุกข์ ไว้อย่างน่าคิดว่า “ความสุข คือ ความทุกข์ ที่พอดีสำหรับจะทนลูบคลำเล่น ให้มันเกาให้สนุก ที่แท้ ก็คือ ความทุกข์ด้วยกัน คือสิ่งที่ต้องทนจัดการอย่างใด อย่างหนึ่ง ด้วยกัน เรียกว่า “ภาระ” ด้วยกัน หากต่างกันหน่อยที่เป็นบวกหรือลบ เท่านั้น”

Happiness from meditation

If the date is not written I like to sit and watch the Buddha. Collectors Because that is another form of mental meditation

One of my friends Recommended that I spend my free time Sit and watch the amulet Which has good results Because when sitting and watching the Buddha My consciousness was still calm. Is another effective way to meditate while sitting and watching the amulet. In the royal room I have the time to remember the Buddha, you, your dharma and the royal priest. Witness the mind for yourself to be a gentle person, looking at the true nature of life. That has happened, persists and goes away

Reading and writing books Or even sit and watch the Buddha statue, so it is one of many The choice that made me Step into happiness By keeping the mind calm Birth of meditation – meditation No confusion, distraction, distraction, chaos Which will be the way that leads to suffering

Phuttha Phikkhu Of Suan Mok Temple Have preached Compare happiness and suffering Presumably saying, “Happiness is the perfect suffering for being able to withstand petting. Letting it scratch, the real fun is suffering together Is something that must bear to deal with one together, called “burden” together, if a little different, positive or negative only “

บทที่ ๒๔

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร