บทที่ ๒๗ ความสุขที่เกิดขึ้นเอง

บทที่ ๒๗

บทที่ ๒๗

ความสุขที่เกิดขึ้นเอง

ความสุขของผม เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อวัตถุ เป็นภาวะของจิตใจภายใน ไม่ต้องอาศัยอารมณ์ ภายนอก อยู่ที่การมีหัวใจเพียงพอ และการใช้ชีวิตที่พอเพียง

ความสุขที่เกิดขึ้นเอง เป็นความรู้สึกที่ไม่มีกิเลสตัณหาต่างๆ เข้ามาปะปนจิตใจให้ขุ่นมัว เกิดจากปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัด มีความ รอบรู้มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเป็น มีความเข้าใจ และพร้อม ที่จะรับรู้สิ่งทั้งหลายตาม “สภาววิสัย”

ความสุขจากการมองโลกในแง่ดี

มีคำพูดชวนให้คิดว่า “ไม่มีขยะในโลกใบนี้ จะมีก็แต่สิ่งของ ที่ถูกวางไว้ไม่ถูกที่ ถูกทาง เท่านั้น” ผมเห็นด้วยกับคำพูดข้างต้น และยังคิดอีกว่า “หากมองโลกในแง่ดี ความทุกข์ก็เป็นเพียงขยะทางอารมณ์ ที่รอให้ถูกขว้างทิ้งไป หรือไม่ก็นำไปวางไว้ให้ไกลใจ ไกลตัว” ก็เท่านั้นเอง

ประสบการณ์จากการบวชเป็นพระมา ๒ ครั้ง ธรรมะได้สอน ให้ผมเป็นคนคิดบวก มองโลกในแง่ดี เป็นคนที่มีจิตแจ่มใส ไม่ขุ่นมัว

เมื่อล้มป่วย ผมกลับมองในแง่ดีว่า เป็นโอกาสที่จะได้แสดง ความกตัญญูต่อร่างกายที่ได้อาศัยอยู่ ใช้เวลาดูแลรักษาสุขภาพ ร่างกายอย่างจริงจัง โรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้าก็ทุเลาลง และทำให้มีภูมิคุ้มกันจากโรคร้ายอื่นๆ ที่อาจจะตามมา

หรือในกรณีที่เกิดสิ่งที่ไม่คาดหวัง เช่น เช้าวันหนึ่ง ท้องฟ้า ดูแจ่มใส แต่เมื่อผมเตรียมตัวออกไปเดินเล่นที่ชายหาดสมิหลา กลับตกลงมาอย่างไม่คาดคิด แทนที่จะบ่น ก่นด่าเทวดา ผม รู้สึกยินดีที่เกษตรกรจะได้มีน้ำเตรียมทำนา คลองประปาที่การ ขอดจะได้มีน้ำฝนมาเติมเต็ม ชาวสงขลาจะได้มีนบวก ตลอดปี

Spontaneous happiness

My happiness is an independent happiness. Does not depend on the object Is a state of inner mind No need for external emotions to have enough heart. And living a sufficient life

Spontaneous happiness Is a feeling that does not have various passions Come to mingle with the mind Caused by infinite wisdom, knowledge, see things as they should be understood and ready to recognize all things according to “vision”

Happiness from optimism

There is an invitation to think that “There is no garbage in this world. There will be only things That was placed not right at the right place only “I agree with the words above And still think that “If looking optimistic Suffering is just emotional waste. Waiting to be thrown away Or not to put it too far

The experience of being ordained as a monk 2 times. Dharma taught me to be a positive person. optimistic Is a person with a clear, not cloudy mind

When I fell ill, I looked optimistic that Is an opportunity to show Gratitude to the body that has lived Take care Serious body Ailment that has been abated And made immune from other diseases That may follow

Or in the event of unexpected things such as one morning, the sky looks clear, but when I prepare to go out for a walk at Samila Beach Falling unexpectedly instead of complaining of angels, I am pleased that the farmers will have water to prepare rice. The water supply canal Will have rain water to fill Songkhla people will be positive throughout the year.

บทที่ ๒๗

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร