บทที่ ๒๙ ความสุขจากการปล่อยวาง

บทที่ ๒๙

บทที่ ๒๙

ความสุขจากการปล่อยวาง

“แบกไว้ มันก็หนัก

วางไดมันก็เบา

ยึดเอา มันก็ทุกข์

สุขเพราะ ปล่อยวาง”

ความสุขจากกการปล่อยวางนี้ เป็นความสุขที่ผ่อนคลายราบเรียบ ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคกีดกั้น เป็นความรู้สึกที่โปร่งเบา ไม่ยึดติด ไม่คับแคบ เปิดกว้าง ไม่เป็นควาสุขเฉพาะตน แต่ยังเป็นความเมตตา แผ่ความรู้สึกรักใคร่ ปราถนาดีไปยังเพื่อนมนูษย์และสรรพสัตว์ทั่วหน้า เป้าความสุขที่มีจิตรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นด้วยความกรุณา มีมทิตาจิตร่วมบันเทิงใจต่อความสำเร็จ ความรุ่งเรืองของผู้อื่น และมีอุเบกขา ไม่มีความรู้สึกขาดแคลน มีแต่ความแช่มชื่นเบิกบาน

ทุกคีั้งที่ถูกผู้อื่น แย่งชิงบางสิ่งที่เราควรจะได้รับ

ลำดับแรกที่ผมทำ ก็คือ ปล่อยวางและให้อภัย

การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความสุขที่โปร่งเบา ไม่ยึดติด

Happiness from release

“Carrying it is heavy
Put it, it’s light.
Take it, it suffers
Happy because letting go “

Happiness from this release Is a relaxed, smooth, smooth No restrictions There is no obstacle. Is a feeling that is light, light, not attached, not cramped, wide open, not a unique happiness But still a mercy Spreading love feelings Looking forward to friends, men and animals throughout the page. The goal of happiness that has the mind to perceive the suffering of others with kindness Mimtita Jit joined the fun of success. The glory of others and with equanimity, there is no shortage of feelings. Only cheerful joy

Every set that has been taken by others Usurp some things that we should receive

The first order I did was release and forgive.

Knowing, Winning, Knowing, Forgiving

Makes me feel happy, transparent, light, not attached Thailand has a great flood. Almost every household has been shaken. Suffering to stay with the water, I think it’s good too. That makes it possible to see Thai people Turned back and loved Connect with each other Help each other Do not divide the division. Forget the yellow shirt, red shirt Make the country calm Go for a while And make all parties turn to revisit the lesson If such situations occur again in the future

บทที่ ๒๙

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร