บทที่ ๓๕ การส่งเสริมและสงวนรักษาวัฒนธรรม ประเพณี

บทที่ ๓๕

บทที่ ๓๕

หากคุณคาดหวังว่า จะได้นั่งรถบนถนนหนทางซุปเปอร์ ไฮเวย์ ระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ ภูฎาน ขอบอกว่า ลืมไปได้เลย ระหว่างการเดินทางไปตามท้องถนน ของภูฎาน ผมมีความสุขกับการได้ผจญภัยไปตามเส้นทางที่แคบ คดเคี้ยว และขรุขระ บางช่วงก็ยังคงเป็นถนนลูกรังรถของเราวิ่งไต่ ไปตามไหล่เขา มองเห็นบ้านเรือนที่มีสีสันสวยงามสะดุดตา แทรก ตัวปะปนอยู่ระหว่างแมกไม้ ขุนเขา และลำธาร ตลอดเส้นทางที่เดิน ทางผ่านไป

มันทำให้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแท้จริง ถนนหนทางที่ใช้ในการเข้าเยี่ยมชมแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ที่สําคัญของภูฎานทุกแห่ง ยังคงรักษารูปแบบของถนนหนทาง ในชนบทสมัยโบราณอย่างที่ผมชอบ

ระหว่างการเดินทางขึ้นเขาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest)” อันเป็น ที่เคารพสักการะยิงของชาวพุทธในภูฎาน ผมมีโอกาสดีที่ได้ใช้ม้า เป็นพาหนะในการเดินทาง

วัดนี้ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง ๙๐๐ เมตร แถบชานเมืองปาโร แม้ว่าผมพอจะเดินเท้าขึ้นไปที่วัดทักซังได้ เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยว คนอื่นๆ แต่ผมตัดสินใจเลือกที่จะสนับสนุนให้คนและม้ามีงานทำ

การได้นั่งบนหลังม้า เดินไต่ไปตามไหล่เขา บนเส้นทางที่แสนจะขรุขระกันดาร ในยามที่ม้าเดินเลียบหน้าผาและหุบเหว สร้าง ความรู้สึกที่ตื่นเต้น ผจญภัยจนหัวใจเต้นระทึก การเดินทางครั้งนั้น นับเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดครั้งหนึ่งของผม

เสาหลักที่ ๓ การส่งเสริมและสงวนรักษาวัฒนธรรม ประเพณี (Preservation and Promotion of Culture) รัฐบาล ส่งเสริมให้ชาวภูฏานยึดถือและปฏิบัติตามแบบแผน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เคยทำกันมาตั้งแต่ยุคของ บรรพบุรุษ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย การสร้างบ้านเรือนที่อยู่ อาศัย ความเชื่อ และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ส่วนวัฒนธรรมตามกระแสทุนนิยม รัฐบาลจะเป็นฝ่ายคัดเลือกที่จะรับและผ่อนปรนในเกณฑ์ปฏิบัติ รวมทั้งการให้การศึกษา กับเด็กชาวภูฎานที่ต้องมีการให้ความรู้ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ควบคู่ไปกับตำราเรียนทางวิชาการ

ด้วยเหตุที่ชาวภูฎานต่างยึดมั่นในพุทธศาสนา วิถีชีวิตประจำ วันจึงมีศาสนาเป็นเครื่องนำทาง จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ชาวภูฎานแทบทุกคน ทั้งชาย หญิง ล้วนรักสันโดษ มีความสุภาพ อ่อนน้อมและถ่อมตน มีจิตใจโอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็น มิตรต่อผู้คนที่มาเยือน

แรกๆ ที่เดินเล่นไปตามท้องถนน ผมต้องพบกับความ ประหลาดใจที่พบว่า ชาวภูฏานแทบทุกคนแต่งกายคล้ายๆ กัน สืบทราบได้ภายหลังว่า เขามีเครื่องแต่งกายประจำชาติ ผู้ชายเรียกว่า โฆ (Kho) ส่วนผู้หญิงเรียกว่า มีระ (Khira) นั่นก็เป็นอีกภาพลักษณ์ หนึ่ง ที่ทําให้ชาวภูฏานมีความเท่าเทียมกันในเรื่องการแต่งกาย ไม่จำเป็นต้องแย่งกันซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนม ราคาแพงหูฉี่มาสวมใส่ เพื่อ อวดโชว์กันให้สิ้นเปลืองเงินตราต่างประเทศ

เสาหลักที่ ๔ การส่งเสริมพัฒนาธรรมาภิบาล (Good Governance) รัฐบาลเน้นให้ชาวภูฎานดำรงชีวิตบนพื้นฐานที่จะช่วย กันพัฒนาสังคมทั้งระบบให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ผมไม่ใช่ เป็นคนขี้อิจฉา แต่ไปภูฎานคราวนั้น ยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่า ผม แอบอิจฉาชาวภูฎานจริงๆ ผมรู้สึกชื่นชมวิสัยทัศน์ของรัฐบาลและ ทัศนคติที่ดีของชาวภูฏาน ในการช่วยกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความ สุขสงบอย่างแท้จริงและยั่งยืน

กษัตริย์จิกมี (King Jigme Singye Wangchuck) แห่ง ภูฎาน ทรงยกย่องปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างสูง ทรงสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้ เพื่อนําไปปรับใช้กับพสกนิกรของพระองค์

As for culture following capitalism The government will be selected to accept and relax in the practice. Including education With the Bhutanese children who have to provide religious knowledge, traditions and culture together with academic textbooks

As the people of Bhutan adhere to Buddhism Routine Days therefore have religion as a guide. Until becoming a national culture Almost every Bhutanese man and woman loves solitude, being polite, humble and humble. Have a generous heart Beaming and cheerful Friendly to people visiting

At first, strolling the streets I must meet Surprised to find that Almost all Bhutanese people dress similarly to know later. He has national costume. Men call it Kho and women call Khira. This is another image that makes the people of Bhutan be equal in dressing. No need to compete for brand-name clothing. Expensive. Hu Qi wear to show off to waste foreign currency.

บทที่ ๓๕

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร