บทที่ ๕๐ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว

บทที่ ๕๐

บทที่ ๕๐

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว

ความสัมพันธ์ที่ดีและความใกล้ชิดจะชะลอการชราได้ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใคร สามารถทำให้สุขภาพแย่ลงในช่วงวัยกลางคน และทำให้สมองของพวกเขาทำงานผิดปกติและการทำงานก็แย่ลงและมีชีวิตที่สั้นกว่าคนทั่วไป

ความสัมพันธ์และเราต้องมีส่วนร่วมในสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากต่อชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรง คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและกว้างขวางรู้จักผู้คนเยอะแยะรอบตัวพวกเขา ชีวิตจะดีกว่าคนที่เก็บตัวและคนที่ไม่ชอบเข้าสังคม

ความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่กว่าปริมาณ

ในสังคมที่มีคนจำนวนมาก แต่ทำไมยังคงเหงาและรู้สึกเดียวดาย แม้ว่าจะมีเพื่อนมากมาย มันไม่สำคัญเท่ากับความใกล้ชิดและปริมาณของความสัมพันธ์ คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ดีที่รักและต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะมีชีวิตยืนยาวกว่าผุ้คนที่อยู่กับครอบครัวที่มีแต่ความขัดแย้งและเหินห่าง แม้ว่าคนเหล่านั้นไม่เคยนอกลู่นอกทางหรือนอกใจหรือจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ตาม ไม่เป็นผลค่ะ คือครอบครัวต้องรักกันให้มากๆ 

Build good relationships and avoid being alone.

Good relationships and closeness can delay aging. A group of people who live alone or who don’t like to be busy with anyone Can make health worse during middle age And cause their brain to malfunction and work worse and have a shorter life than the average person

Relationships and we must participate in society is very important to a long and strong life. People with close and extensive relationships know a lot of people around them. Life is better than introvert and those who don’t like socializing.

Relationships are bigger than quantities.

In a society that has a lot of people But why still feel lonely and alone Although there are many friends It is not as important as the closeness and quantity of the relationship. People who live in a good family that love and help each other. Will live longer than those who live with conflicting and estranged families Although those people have never been freaky or unfaithful, or how long they will be together, it doesn’t matter. The family has to love each other so much.

บทที่ ๕๐

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร