บทที่ ๕๑ ไปที่ที่คุณอยากไป

บทที่ ๕๑

บทที่ ๕๑

ไปที่ที่คุณอยากไป
พาตัวเองไปเที่ยวในที่ที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องเป็นภาระให้ใครหรือก่อให้เกิดปัญหากับผู้อื่นถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งของชีวิตที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เราเรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองและต้องการคนอื่นน้อยลงรวมถึงรู้สึกมีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ตามใจปากของคุณด้วยการกินสิ่งที่คุณต้องการกิน
‘การกิน’ อาจเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิต เพื่อความอยู่รอด บางคนมีความสุขได้จากการกิน เพียงแค่รับประทานดังนั้นดื่มด่ำกับตัวเองด้วยการกินอะไรก็ตามที่คุณต้องการจะถือว่าเป็นความสุขอีกอย่างที่ไม่ต้องไปรบกวนใคร ไม่ต้องเสียอะไรเลยในขณะที่ยังได้รับประโยชน์เต็มที่กลับคืนมา

ทำในสิ่งที่อยากทำ
ความสุขที่แท้จริงที่สามารถรับรู้ได้มันอาจจะทำในสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเดือดร้อนคนรอบข้าง และสามารถสร้างความอุ่นใจให้กับตัวเองโดยเฉพาะการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งคุณและผู้อื่นซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับชีวิตและสร้างความภาคภูมิใจ

ฟังเพลงบ้างเพื่อเพิ่มพลังในตัวคุณ
เพราะความชอบถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขเช่นกัน ดังนั้นดนตรีที่ดีหมายถึงความหมายเป็นสิ่งที่ช่วยปลุกพลังของตัวเองให้ยืนขึ้นได้ดีโดยเฉพาะการฟังเพลงที่ชอบก่อนกิจกรรมหรือทำงานทุกวันอาจเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่ดี ซึ่งอาจเกิดจากความสุขภายใน

ลองตื่นให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
การค้นพบว่าการทำให้ตัวเองตื่นเร็วกว่าปกติจะทำให้เรามีเวลาในการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากขึ้นเนื่องจากมีเวลามากพอที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราสามารถใช้เวลาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณค่ามากกว่าเดิม

Go where you want to go
Take yourself to travel where you want. By not being a burden to anyone or causing problems for others, it is considered another mission of a successful life to help us learn how to be self-reliant and need less people as well as feeling more More happiness as well

Pamper your mouth by eating what you want to eat.
‘Eating’ may be another important factor for life. To survive Some people can enjoy eating. Just eat, so indulge yourself by eating whatever you want. It is considered another happiness that does not need to bother anyone. Without losing anything while still getting full benefits back

Do what you want to do
True happiness can be realized, it may do what you want without having to trouble those around you. And can give you peace of mind, especially by doing things that are beneficial to both you and others, which will help create value for life and create pride.

Listen to some music to increase your energy.
Because liking can be considered another happiness as well Therefore, good music means meaning that helps to awaken your energy to stand up, especially listening to music you like before activities or work every day may be the inspiration to create good works. Which may be caused by inner happiness

Try waking up faster than before.
Finding that waking up faster than usual can give you more time to live each day, because having enough time to do what you want will give you the feeling that you can spend time. That can be effective And more valuable than before

บทที่ ๕๑

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร