บทที่ ๕๒ สร้างความสุขได้ง่ายด้วยตนเอง

บทที่ ๕๒

บทที่ ๕๒

เราทุกคนสร้างความสุขได้ง่าย ด้วยตนเอง เพราะความรู้สึกทุกข์ทรมานความเหงาและความโศกเศร้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากหัวใจของเรา ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือทางออกสำหรับการแก้ที่ใจของเรา

แม้ว่าคนอื่นจะบอกต่อไป หรือชื่นชมว่าชีวิตของคุณดีแค่ไหน หน้าอิจฉาแค่ไหน แต่ถ้าตัวคุณเองยังไม่พอใจ ในความเป็นอยู่หรือการดำรงอยู่ของคุณเองคุณจะรู้สึกตรงกันข้าม  แม้ว่าคนรอบข้างคุณคิดว่าชีวิตของคุณเศร้ามากหรือชีวิตของคุณมีความสุข แต่ถ้าใจของคุณไม่เป็นทุกข์ ความสุขและ รอยยิ้มจะดำเนินต่อไป สามารถปรากฏบนใบหน้าของคุณได้เสมอ

นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองเกือบครึ่งหนึ่ง ความสุขที่ดีสร้างความรู้สึกในเชิงบวก และความรู้สึกในเชิงบวกก็นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีในการแสวงหาความสุข และ ความเป็นอยู่ที่ดีนั้นสร้างวงจรการสะท้อนในเชิงบวก วงจรนี้เป็นวงจรที่เกิดขึ้นเอง และมีพลังในตัวเองลองกระตุ้นความคิดในเชิงบวกในแบบที่เป็นจริง จะสร้างเกลียวพลังงานบวกของความสุข มาช่วยตัวเอง แต่อย่าแยกตัวเองไปอยู่คนเดียว หรือปฏิเสธที่จะปรึกษาผู้อื่น เพราะมีบางสิ่งที่เราสามารถค้นหาได้จากผู้อื่น และ มีบางสิ่งที่เราสามารถค้นพบได้จากตัวเราเท่านั้น

กระตุ้นความรู้สึกในเชิงบวก พยายามสังเกตตัวเองเมื่อรู้สึกดี และปล่อยให้ตัวเองรู้สึกดีในแบบที่คุณคิดถึงสิ่งที่ดียิ่งคุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและรู้สึกมีพลังมากขึ้น คุณควรบ่มเพาะให้เกิดความสุขมากขึ้นรับความคิดเชิงบวกพูดออกมาดัง ๆ หรือเขียนออกมาเพื่อเพิ่มความมั่นใจ “แสงแดดดีสำหรับผิวของฉัน” “ฉันภูมิใจในตัวเองที่ล้างจาน”
เมื่อวันนั้นผ่านไปทบทวนสิ่งที่ทำให้เราสนุก ลองเขียนความสุขของเรา
ความรู้สึกในเชิงบวกช่วยให้เรารักษาจากการบาดเจ็บทางจิตใจและความทุกข์ทรมาน และฟื้นฟูเมื่อประสบความยากลำบาก

All of us can easily make ourselves happy because most of our feelings of suffering, loneliness, and sadness are caused by our hearts. Therefore, the best solution is a solution for our hearts.

Although others will tell. Or appreciate how good your life is How jealous But if you are still not satisfied In your own existence or existence, you will feel the opposite. Even if the people around you think your life is very sad or your life is happy But if your heart is not suffering, happiness and smiles will continue. Can always appear on your face

Many scientists believe that happiness depends almost on ourselves. Good happiness creates a positive feeling. And positive feelings bring well-being in the pursuit of happiness and well-being creates a positive reflection cycle. This circuit is a spontaneous circuit. And have energy in yourself. Try to stimulate positive thoughts in a realistic way. Will create a positive energy spiral of happiness to help yourself, but do not separate yourself to be alone Or refusing to consult others Because there are certain things that we can find from others, and there are things that we can only discover from ourselves.

Positive feelings Try to observe yourself when you feel good. And let yourself feel good the way you think about the better things. You feel happier and more energetic. You should cultivate more happiness, receive positive thoughts, say it out loud, or write it out to increase your confidence. “Good sunlight for my skin” “I’m proud of myself washing dishes”
When that day passed, review what made us fun. Try writing our happiness.
Positive feelings help us heal from mental trauma and suffering. And refresh when experiencing hardship

บทที่ ๕๒

ขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร