บทที่ ๕๔ พลังแห่งความสุขคือพลังชีวิต

บทที่ ๕๔

บทที่ ๕๔

 ” ที่ใดมีความสุข ที่นั่นก็มีชีวิตชีวา สิ่งรอบข้างล้วนได้รับพลังแห่งความสุขไปด้วย แม้แต่ผู้ที่ทุกข์ยากเมื่ออยู่ใกล้ผูมีความสุข ความทุกข์ก็เบาบางลงด้วย “

พลังแห่งความสุข คือ พลังชีวิต

พลังชีวิตคือพลังที่มาจากภายในตัวคุณ (ความคิดและจิตใจ) ที่สามารถนำความปรารถนาไปสู่ความสำเร็จ

ลักษณะนิสัยของพลังชีวิตที่มีอารมณ์ร่าเริงใส่ใจตัวเองด้วยความรู้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ … อาการที่กล่าวมานั้นเรียกว่าอาการของคนที่มีความสุขมีแหล่งความสุขมากมายขึ้นอยู่กับความรู้และความต้องการของแต่ละคน คน บางคนมีความสุขในการสะสมสมบัติ บางคนได้รับจากการทำกิจกรรมเช่นท่องเที่ยวดื่มกินอยู่กับคนรักทำงานบริจาคและอื่น ๆ

ความสุขหายไปไหน?
อันที่จริงความสุขไม่ได้หายไป .. แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือพลังที่มาจากจิตใจของคุณถูกทำลายเช่นการมีงานทำการพบปะกับคู่รักการค้นหารายการที่ต้องการ ความสุขความพึงพอใจความสุขเกิดขึ้นทันที แต่หลังจากนั้นไม่นานความพึงพอใจความพึงพอใจลดลง ความสุขจากสิ่งเหล่านั้นลดลงตามไปด้วย

การค้นหาความสุข
ปัจจัยหลักที่ทำให้คนมีความสุขและทุกข์ ได้แก่ ที่อยู่อาศัยรายได้ครอบครัวสุขภาพและการเดินทางซึ่งมักจะอยู่ในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพ
ตัวอย่างการวัดความสุข
1. ที่อยู่อาศัยความพึงพอใจที่อยู่อาศัยคุณคิดว่าคุณพอใจ 100%?
2. ท่องเที่ยว คนที่ไม่ค่อยเดินทางหรือไม่ได้อยู่ในเมืองจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้
3. รายได้และงานพอใจและชอบงานที่คุณทำ?
4. ครอบครัว / ความรักเช่นปัญหาครอบครัวมักเป็นปัญหาระยะสั้น
5. สุขภาพเช่นความเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพที่รักษาไม่หายเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ความสุขลดลง

The power of happiness is life.

Life force is the power that comes from within you. (Mind and heart) that can lead the desire to succeed

Habits of life force that are emotional, cheerful, pay attention to knowledge with a face, always smiling … These symptoms are called symptoms of a happy person. There are many sources of happiness depending on knowledge and Need of each person. Some people are happy to collect treasures Some people get from doing activities such as traveling, drinking, living with lovers, working, donating, etc.

Where happiness is gone?
In truth, happiness does not disappear .. but what is missing is the power that comes from your mind being destroyed, such as having a job, meeting a lover, searching for the desired item. Happiness, contentment, happiness occurs immediately. But after a short time, the satisfaction has decreased. The happiness from those things also decreases.

Searching for happiness
The main factors that make people happy and unhappy include housing, income, family, health and travel, which are often located in large cities such as Bangkok.
Example of measuring happiness
1. Satisfied housing. Do you think you are 100% satisfied?
2. Travel: People who rarely travel or do not live in the city will not have a problem in this regard.
3. Income and job satisfied and like the work you do?
4. Family / Love, for example, family problems are often short-term problems
5. Health, such as illness or incurable health problems, is another factor that leads to decreased happiness.

บทที่ ๕๔

ขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร