บทที่ ๕๕ ความสุขของคุณหายไปไหน ?

ความสุขของคุณหายไปไหน ความสุขไม่ได้หายไปแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือพลังที่มาจากจิตใจของคุณถูกทำลายเช่นการมีงานทำการพบปะกับคนรักการค้นหาสิ่งที่ต้องการ ความสุขความพึงพอใจความสุขเกิดขึ้นทันที แต่หลังจากนั้นไม่นานความพึงพอใจความพึงพอใจลดลง ความสุขจากสิ่งเหล่านั้นลดลงตามไปด้วย

การค้นหาความสุข

ปัจจัยหลักที่ผู้คนมีความสุขกับความทุกข์ทรมานเช่นที่อยู่อาศัยรายได้ครอบครัวสุขภาพและการเดินทางมักจะอยู่ในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพฯ ความสุขของคุณหายไปไหน

ตัวอย่างการวัดความสุข

  1. ที่อยู่อาศัยความพึงพอใจที่อยู่อาศัยคุณคิดว่าคุณพอใจ 100%
  2. ท่องเที่ยว คนที่ไม่ค่อยเดินทางหรือไม่ได้อยู่ในเมืองจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้
  3. รายได้และงานพอใจและชอบงานที่คุณทำ
  4. ครอบครัว / ความรักเช่นปัญหาครอบครัวมักเป็นปัญหาระยะสั้น
  5. สุขภาพเช่นความเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพที่รักษาไม่หายเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ความสุขลดลง

ความพึงพอใจ คำชมเชยอยู่ที่ไหน

กล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์แสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอซึ่งถือเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์ซึ่งเกิดมาเพื่อแสวงหาการใช้ชีวิตตามความฝันของฉันตามสิ่งเร้าในระยะสั้นเนื่องจากความปรารถนาในธรรมชาติไม่ดีและ

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีความอยากหรือลักษณะนี้ซึ่งทำให้ความพึงพอใจความอิ่มเอมใจและหางหายไปความสุขของคุณหายไปไหน

อยากมีความสุขที่ยืนยาว

มีใครเคยคิดบ้างไหมว่าเมื่อคุณได้รับรถยนต์กลับบ้านได้รับรางวัลมีคู่สมรส จากนั้นกล่าวว่าในชีวิตนี้ฉันขอสิ่งนี้เท่านั้นไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปเพียงแค่นี้มีความสุข

ใครบางคน จะต้องคิดแบบนี้แน่ ๆ แต่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง? อะไรทำให้ความสุขไม่ยั่งยืน คำถามนี้ต้องตอบด้วยตัวเองและควรเป็นคำตอบที่ได้จากภูมิปัญญาแห่งปัญญาหรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจดังนั้นจะเป็นคำตอบสุดท้าย

ความสุขของคุณหายไปไหน

Where did your happiness go? Happiness does not disappear, but what is missing is the power that comes from your mind being destroyed, such as having a job, meeting people, finding things you want. Happiness, contentment, happiness occurs immediately. But not long after, satisfaction, satisfaction decreased. The happiness from those things also decreases.

The search for happiness

The main factors that people enjoy with suffering, such as housing, income, family, health, and travel, are usually located in big cities such as Bangkok.
Examples of Happiness Measurement

  1. Habitat satisfaction Habitat Do you think you are satisfied? 100%
  2. Travel People who don’t often travel or don’t live in the city won’t have any problems with this.
  3. Income and work Satisfied and like the work you do.
  4. Family / Love, like family problems, is often Short-term issues
  5. Health, such as illness or incurable health issues, is another factor in reducing happiness.

Satisfaction Where are the compliments?

says that human behavior is always looking for better things, which is considered to improve the quality of life of animals called humans, who were born to seek to live my dream according to short-term stimuli due to desire In nature is not good and

Nature is good. This craving or trait which causes satisfaction, elation, and tail disappears. Where did your happiness go?

Longing for happiness

Has anyone ever thought that when you get a car back home, get an award, have a spouse From then on, say that in this life, I only ask for this, do not need anything anymore, just be happy.

Someone will definitely think this way, but will they change? What causes happiness is not sustainable? This question must be answered by yourself and should be an answer that comes from the wisdom of the mind or the science of the mind. Therefore, it will be the last answer.

ขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร