บทที่ ๕๘ การสร้างความสุข

การสร้างความสุข

การสร้างความสุข
การสร้างความสุข

“ ความสุข” เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่เป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาและค้นหาหนทางที่จะพบกับความสุขมากที่สุดเพราะความสุขคือความสบายกายสบายใจความอิ่มเอมใจ คนที่มีความสุขจะสังเกตเห็นได้ง่ายคือมีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะเข้าใจ และยินดีที่จะแก้ไขปัญหานั้น

นักจิตวิทยาคนหนึ่งเคยบอกว่าความสุขคือความสุขในชีวิตของเราหรือพูดง่ายๆคือความสุขอยู่ในใจของเรา ถ้าคุณพอใจกับชีวิต แน่นอนเราจะรู้สึกมีความสุขได้ง่ายขึ้น ด้วยวิธีสร้างความสุขให้ตัวเองง่ายๆดังนี้

  • พอใจในสิ่งที่มี เป็นสิ่งแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสุข คนที่ไม่พอใจกับสิ่งที่พวกเขามีจิตใจมักจะไม่มีความสุข จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือมองหาข้อเสียของตัวเองอยู่เสมอสิ่งนี้จะยิ่งทำให้ความสุขของคุณแย่ลงไปอีก ในขณะเดียวกันคนที่พอใจในสิ่งที่มีจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขเพราะไม่ต้องแข่งขันกับใคร จึงมีชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุขมากขึ้น

  • คิดบวก การคิดบวกช่วยให้คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีการคิดดีสามารถช่วยให้คุณมีความสุขได้ เพราะเมื่อคิดถึง แต่สิ่งดีๆจงคิดบวกและจิตใจจะแจ่มใส ส่งผลให้คน ๆ นั้นร่าเริงและร่าเริงอยู่เสมอ

  • ฝึกการให้อยู่เสมอใช้เพื่อบอกว่า “การให้เป็นเหตุที่มีความสุขมากกว่าการได้รับ” เพราะเมื่อเราให้สิ่งที่เรามีความรู้สึกอิ่มเอมในใจจะเกิดขึ้นกับผู้ให้ แม้แต่ในพระพุทธศาสนาการให้ก็เป็นเรื่องที่มักถูกกล่าวถึง เพราะเป็นการฝึกตนเองในการเสียสละลดความตระหนี่ความสุขที่เกิดจากการให้ส่งผลต่อตัวผู้ให้เอง

“Happiness” is something that we can not really experience. Rather, it is what many people yearn for and find a way to find happiness the most, for happiness is comfort, comfort, and complacency. Happy people are easy to spot – always have a smile on their faces, when problems arise, they are ready to understand. And willing to fix that problem.

A psychologist once said that happiness is happiness in our lives, or simply happiness in our hearts. If you are satisfied with life Of course, we will feel happier more easily. Here are some easy ways to make yourself happy for yourself:

  • I’m satisfied with what I have. It is the first thing that is extremely important in creating happiness. People who are dissatisfied with what they have hearts are often unhappy. Always compare yourself to others or look for your own flaws.This will only worsen your happiness. At the same time, people who are satisfied with what they have will live happily everyday because they do not have to compete with anyone. Have a smoother and happier life.
  • Think positive Positive thinking can help you be an optimist.Good thinking can help you be happier. Because when thinking of But the good things are positive and the mind will be bright, making the person always cheerful and cheerful.
  • Always practice giving. “Giving is a cause that is happier than there is in receiving” because when we give what we have a feeling of self-satisfaction, it happens to the giver. Even in Buddhism, giving is often discussed. It is the practice of self-sacrifice, reducing the stinginess and happiness caused by the effect on the male itself.

การสร้างความสุข

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร