บทที่ ๕๙ มองโลกในแง่บวก

มองโลกในแง่บวก

มองโลกในแง่บวก

การมองโลกในแง่ดีเป็นทักษะชีวิต หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินว่า What do people think? โดยธรรมชาติจะเผชิญกับสิ่งต่างๆตามที่เราคิดเช่นเดียวกับกฎแห่งแรงดึงดูดความคิดและทัศนคติของเราเป็นปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนชีวิตของบุคคลนั้นหรือในทางกลับกันก็เป็นปัจจัยชี้ขาด หรือเป็นเข็มทิศในชีวิตของเรา?

เพราะการที่เราคิดดีพูดดีทำดีมันจะมีผลดีกับชีวิต ในทางกลับกันการมองโลกในแง่ร้ายหรือในแง่ลบตลอดเวลาชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความหดหู่วิตกกังวลและความเครียดตลอดเวลา แต่เป็นไปไม่ได้เสมอไปที่คนเราจะคิด แต่ในทางบวก อย่างไรก็ตามจะต้องมีด้านลบอยู่ แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะมองและเน้นด้านไหน

การเลือกที่จะคิดและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆในระดับที่ดีมองโลกอย่างที่เป็นอยู่ อยู่ในปัจจุบันไม่ยึดติดกับความเลวร้าย

สิ่งที่คุณต้องทำคือเปลี่ยนวิธีคิดและฝึกจิตใจให้เป็นบวกใช้เวลา 1-2 นาทีเพื่อค้นหาสิ่งดีๆในชีวิต ทำวันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 45 วันแล้วสมองของคุณจะเริ่มทำ โดยอัตโนมัติ

Optimism is a life skill. Many of you have probably heard of What do people think? Like the law of attraction, our thoughts and attitudes are the main drivers of that person’s life, or vice versa. Or is it the compass of our lives?

Because we think well, say good, do good, it will have a positive effect on life. On the other hand, being constantly pessimistic or negative, our lives are always filled with depression, anxiety, and stress. But it is not always possible for people to think only in a positive way. However, there must be a negative side. But we can choose which side to look at and focus on.

Choosing to think about and respond to things in life, be it people, things, or events at a healthy level. See the world as it is. Stay in the present, don’t stick to the bad.

All you have to do is change your way of thinking and train your mind to be positive. Take a minute or two to find the positive things in life. Do it 3 times a day for 45 days and your brain will start working. Automatically

มองโลกในแง่บวก

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร