ความสุขที่ใจ

ความสุขที่ใจ

หลายคนทำหลายสิ่งเพราะต้องการความสุข แต่หาความสุขไม่ได้นี่เป็นเพราะมีสิ่งหนึ่งที่เขามองข้ามไปนั่นคือการดูแลหัวใจตนเอง ซึ่งต้องจับตาดูจิตใจของพวกคุณอยู่เสมอ

เพราะละเลยหัวใจของตนเองดังนั้นผู้คนนอกจากจะหาความสุขไม่ได้แล้ว ยังคงรู้สึกเหินห่างกับหัวใจของพวกเขาการอยู่คนเดียวเป็นความทุกข์ ความรู้สึกเหงาเมื่อพบเพื่อนที่ดีที่สุดในหัวใจของพวกเขาเช่นกัน

เมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่าความสุขสามารถพบได้ในใจของคุณและเพื่อนที่ดีที่สุดคือหัวใจของเขา แล้วเราจะมีความสุขได้ทุกที่ ไม่ทุกข์จากอะไร. ฉันมีไม่มากฉันไม่รู้สึกถึงความยากจน การอยู่คนเดียวไม่ได้รู้สึกเหงา ไม่ว่าหัวใจของคุณจะสูญเสียไปมากแค่ไหน

สภาพเช่นนี้ดีกว่าชีวิตที่มั่งมีศรีสุข ด้วยอันดับชื่อเสียงที่ดึงมาได้ไกล แต่ภายในไม่มีความสุขรู้สึกไม่เพียงพอกับสิ่งที่ได้รับ หวั่นไหวเพราะกลัวการสูญเสียและเหงาเพราะไม่มีเพื่อนแท้

ไม่กี่คนที่ตระหนักว่ามีความสุขอีกประเภทหนึ่งที่ประเสริฐกว่า ในขณะที่ความสุขประเภทแรกอาศัยการเสพติดความสุขประเภทหลังมาจากการกระทำเช่นการทำความดีและความเอื้ออาทร หรือการสนับสนุนร่วมกันรวมถึงการทำสิ่งยาก ๆ ด้วยความพากเพียรของตนเองความสุขประเภทนี้เป็นความสุขทางจิตใจ ทำให้จิตใจเบิกบาน. ความร่าเริงหรือความภาคภูมิใจ

Many people do many things because they want happiness. But he couldn’t find happiness because there was one thing he had overlooked, which was taking care of his heart. Which has to keep an eye on your hearts at all times.

Because he neglects his own heart, so people cannot find happiness. Still feeling estranged to their hearts, being alone is suffering. Feeling lonely when meeting the best friends in their hearts too.

Whenever you find that happiness can be found in your heart and your best friend is his heart. Then we can be happy everywhere. Not suffering from anything. I don’t have much, I don’t feel poverty. Being alone doesn’t feel lonely. No matter how much your heart lost.

This condition is better than life that is wealthy. With the reputation rank that has been pulled far But inside was not happy, feeling inadequate for what was received. Shaken because of fear of loss and lonely because I have no real friends.


Few people realize that there is another kind of happiness that is more noble. While the first type of happiness relies on addiction, the latter comes from actions such as doing good and generosity. Or mutual support, including doing difficult things with your own persistence, this type of happiness is psychological happiness. Makes the mind happy. Cheerfulness or pride

ความสุขที่ใจ

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร