ความสุขทางกาย

ความสุขทางกาย

ในด้านความสุขทางกายมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและมีร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดินน้ำลมและไฟ เราต้องกินดื่มหายใจรู้สึกถึงความอบอุ่นของผืนดินและแสงแดดและพึ่งพาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่

การมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง เรากินอาหารไม่เพียงแต่เพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราด้วย ดื่มน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์ได้รับแสงแดดในปริมาณที่เหมาะสมในอดีตเราอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรค

แต่ตอนนี้เรากินอาหารแปรรูปที่เต็มไปด้วยสารปนเปื้อนและเรากินยาที่ทำจากสารเคมีซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอันเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นปัญหาสำหรับคนยุคใหม่

การคืนสู่ธรรมชาติสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารชีวจิตอาหารคลีนปลูกผักไว้บริโภคเองการรักษาโดยใช้ธรรมชาติบำบัดเป็นต้น

In terms of physical happiness, humans are a part of nature and have a body that is made up of four elements: earth, water, wind and fire. We have to eat, drink, breathe, feel the warmth of the land and the sun, and rely on the natural environment. In order to live.

Having a healthy body is a concern. We eat not only to fill our stomachs. But should avoid eating foods that adversely affect our health. Drink clean water, fresh air, and get the right amount of sunlight. In the past, we relied on nature as a living factor: food, clothing, housing, medicine.

But now, we eat processed foods that are loaded with contaminants and we take drugs made from chemicals, which can cause side effects that cause ailments to be a problem for modern people. < / p>

Returning to nature for people who care for their health, whether it be a homeopathic diet, clean food, grow vegetables for your own consumption, natural remedies, etc.

Nature has always begun human beings and nourishes our body and mind. And human beings cannot be without nature And the happiness that we all want can be found in the nature around us. And it is happiness, no need to spend money to buy it If we are to turn back, nature is always ready to embrace us.

ความสุขทางกาย

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร