ความสุขที่ยั่งยืน

ความสุขที่ยั่งยืน พลังแห่งความเชื่อมั่นที่เติมเข้าไปในจิตของตนพลังศรัทธาช่วยให้ความอยาก ความปรารถนาประสบความสำเร็จให้ง่ายขึ้น ศรัทธาที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ที่แท้จริง

นำจิตสู่การหลุดพ้นจากความหลงผิด ที่ปราศจากความไม่รู้จริง จะนำพาจิตให้ยึดติดกับความเชื่อเมื่อสะสมมากขึ้นก็ยากที่จะควบคุมได้ เชื่อศรัทธาในวัตถุ

เรารู้ในสภาวะปัจจุบัน ควรหลีกเลี่ยงความเชื่อความศรัทธาที่จะทำให้จิตตกต่ำ ทำให้จิตไม่สะอาด เพราะความศรัทธายึดมั่นในสิ่งนั้นจะสะสมหรือฝังลงไปในจิตและเมื่อมีการเกิดใหม่

การศรัทธาในตัวบุคคลหรือศรัทธาในวัตถุ หรือแม้แต่ศรัทธาในนามธรรม เช่น เทพ ไม่ถือเป็นศรัทธาในองค์ความรู้ หากแต่เป็นความยึดมั่นถือมั่น เป็นความเชื่อศรัทธาที่งมงายหรือเข้าใจผิด

เพราะในความเป็นจริง พิธีกรรมต่างๆ หรือ การจุดธูปเทียนขอพร การอธิฐาน คือการสั่งจิตตนเองให้ทำงานตามที่ต้องการฝังลงในจิต และในการเกิดครั้งต่อไปก็ยังคงแสวงหาสิ่งนั้น หรือเชื่อสิ่งนั้นง่ายๆ เหมือนอย่างที่เห็นในปัจจุบันยากที่จะหมดสิ้นแม้จะอยู่ในยุคดิจิทัลก็ตาม

ความสุขที่ยั่งยืน

ความสุขที่ยั่งยืน

Lasting happiness The power of confidence that fills one’s mind, the power of faith helps the craving. The desire for success to make it easier Faith fully equipped with true knowledge Will lead the mind to escape from delusions

Without real ignorance Will lead the mind to adhere to the belief, when accumulating more, it becomes difficult to control Believe in material faith

We know in the present state Faith that will cause the mind to fall should be avoided. Make the mind unclean Because faith clinging to it accumulates or is embedded in the mind, and when there is a new birth

Believing in people or objects Or even faith in the abstract, such as the gods, do not believe in knowledge But it is a commitment

It is beliefs and beliefs that are ignorant or misunderstood. Because in fact Various rituals or burning incense, candles, prayers, prayer is the order of one’s mind to work as desired

Believing in people or objects Or even faith in the abstract, such as the gods, do not believe in knowledge

ความสุขที่ยั่งยืน

สนับสนุนโดย  macau8889

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร